Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Sư phạm Mầm non

Giới thiệu chương trình đào tạo

    Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non được thiết kế để đào tạo người học trở thành giáo viên có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong mẫu mực của người giáo viên, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.        

     Chương trình khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tâm lý học trẻ em, tổ chức hoạt động vui chơi, sự phát triển thể chất trẻ em, tạo hình cơ sở, tạo hình đồ chơi, văn học mầm non và các kiến thức liên quan đến nuôi dạy trẻ như vệ sinh dinh dưỡng trẻ em, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em mầm non, phương pháp giáo dục trẻ em làm quen với môi trường xung quanh, phương pháp cho trẻ em mầm non làm quen với toán. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

     Sau khi tốt nghiệp ra trường, học sinh có thể làm việc tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, các nhóm trẻ, hoặc tự tổ chức nhóm trẻ gia đình.

Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức

  - Kiến thức về sự phát triển thể chất trẻ em mầm non, vệ sinh dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ em mầm non

   - Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để dạy học và chăm sóc trẻ em mầm non.

   - Xử lý bước đầu các tai nạn, sự cố mà trẻ em gặp phải trong trường mầm non.

   - Đạt được trình độ cơ sở của tiếng Anh, khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

2. Về kỹ năng

    - Phương pháp tổ chức và thực hiện chương trình giáo dục mầm non

     - Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động âm nhạc, hoạt động tạo hình, hoạt động làm quen với văn học, toán học cho trẻ em mầm non.

     - Phương pháp phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non.

     - Có khả năng dạy học và chăm sóc trẻ em khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động dạy học.

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học và tin học hoá trong công việc tại các trường mầm non.

     - Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Về thái độ

    - Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

     - Có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Khung chương trình đào tạo

 

STT

Tên học phần

STT

Tên học phần

I

Các học phần chung

8

Văn học thiếu nhi

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

9

Vệ sinh phòng bệnh trẻ em mầm non

2

Giáo dục chính trị

III

Các học phần chuyên môn

3

Giáo dục thể chất

1

Dinh dưỡng trẻ em mầm non

4

Tin học

2

Tạo hình đồ chơi

5

Ngoại ngữ

3

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em mầm non

6

Pháp luật

4

Múa và phương pháp dạy múa ở trường mầm non

7

Kỹ năng giao tiếp

5

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em mầm non

II

Các học phần cơ sở

6

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em mầm non

1

Tâm lý học đại cương

7

Phương pháp cho trẻ em làm quen với tác phẩm văn học

2

Tâm lý học trẻ em mầm non

8

Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học và môi trường xung quanh

3

Giáo dục học đại cương

9

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán

4

Giáo dục học mầm non

11

Tổ chức thực hiện chương trình mầm non

5

Âm nhạc

IV

Thực tập nghề nghiệp

6

Sinh lý trẻ em

V

Thực tập tốt nghiệp

7

Mỹ Thuật