Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Giới thiệu chương trình đào tạo

    Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

    Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, người học còn được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

    Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp và có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế toán viên, tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế.

Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức

    - Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng - an ninh.

    - Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị trường, tài chính- tiền tệ, quản trị kinh doanh. 

    - Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

2. Về kỹ năng

      - Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.

    - Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. 

    - Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trên máy vi tính.

    - Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

    - Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy  tính…

3. Về thái độ

    Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm công việc kế toán được giao ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

 Khung chương trình đào tạo

 

STT

Tên học phần

STT

Tên học phần

I

Các học phần chung

8

Marketing

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

9

Quản trị học

2

Giáo dục chính trị

III

Các học phần chuyên môn

3

Giáo dục thể chất

1

Thuế

4

Tin học

2

Tài chính doanh nghiệp

5

Ngoại ngữ

3

Kế toán tài chính phần 1

6

Pháp luật

4

Kế toán tài chính phần 2

7

Kỹ năng giao tiếp

5

Phân tích tài chính doanh nghiệp

II

Các học phần cơ sở

6

Tổ chức công tác kế toán

1

Kinh tế chính trị

7

Kiểm toán căn bản

2

Luật kinh tế

8

Kế toán máy

3

Lý thuyết t ài chính tiền tệ

9

Kế toán thương mại dịch vụ

4

Lý thuyết thống kê

IV

Thực tập nghề nghiệp

5

Nguyên lý kế toán

1

Thực tập kế toán thủ công

6

Soạn thảo văn bản

2

Thực tập kế toán máy

7

Kinh tế vi mô

V

Thực tập tốt nghiệp