Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

* MÃ NGÀNH: 5340402

* TÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

* TRÌNH ĐỘ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

 

I. Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung:

- Chương trình khung trung cấp ngành Quản trị nhân lực được thiết kế để đào tạo quản trị viên trình độ trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

 - Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân lực; quản trị nhân sự; định mức lao động, bảo hiểm xã hội. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh. 

 - Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp . Sau khi tốt nghiệp ra trường, học sinh có thể làm việc tại Phòng Tổ chức hành chánh, Phòng nhân sự ở các các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức.

2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

a) Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý thuyết quản trị, lý thuyết marketing, kế toán - tài chính và những vấn đề có liên quan thực tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trình bày được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

- Phân tích được phương pháp lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp: Kế hoạch tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động, tính lương và bảo hiểm cho nhân viên trong công ty

 

 b) Về thái độ

- Nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tỷ mỷ, chính xác; tuân thủ các qui định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý xã hội; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

 

 c) Về kỹ năng

- Lập và thực hiện các kế hoạch tác nghiệp cơ bản như: Kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch khuyến khích và động viên lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Hợp tác với đồng sự thực hiện tốt chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ phục vụ công tác quản trị triển khai các hệ thống tác nghiệp của doanh nghiệp.

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

 

II. Cơ hội liên thông Cao Đẳng - Đại Học:

- Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng:

=> Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Cao đẳng, Đại học) và để năng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

=> Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác.

 

III. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

- 01 phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu phát hành của trường các bạn bấm vào đường link sau để tải về →Pxt.tcktbd.

 - 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT/THCS.

 (Lưu ý: Học sinh Tốt nghiệp năm 2020 có thể nộp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời) 

 - 01 bản sao học bạ THPT/THCS. 

 - 01 bản sao giấy khai sinh

 - 02 ảnh màu 3 * 4

 

IV. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học:

- Khai giảng liên tục trong năm.

 

V. Chương trình đào tạo:

 Các bạn vui lòng bấm vào đường link để xem chi tiết chương trình đào tạo ngành quantrinhanluc.