Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

MÃ NGÀNH: 5340420

* TÊN NGÀNH: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

* TRÌNH ĐỘ VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

 

 I. Mục tiêu đào tạo

    1. Mục tiêu chung:

- Chương trình khung trung cấp ngành Quản lý doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo quản trị viên trình độ trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp sản xuất: thống kê và phân tích hoạt động sản xuất; quản trị sản xuất, chất lượng, nhân lực. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

 - Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp trở thành quản trị viên trình độ trung cấp, có thể làm việc tại các vị trí là nhân viên, nhóm trưởng, tổ trưởng, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như: Lập kế hoạch, giám sát hoạt động và ra các quyết định tác nghiệp, quyết định chiến thuật ở mức độ đơn giản trong các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất.

 

2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:   

a) Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý thuyết quản trị, kế toán - tài chính và những vấn đề có liên quan thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. 

- Trình bày được các kiến thức về tổ chức thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh ở các bộ phận trong doanh nghiệp sản xuất. 

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên ngành đã học để phân tích, giải quyết các vấn đề quản lý cơ bản trong kinh doanh.

 b) Về thái độ

- Tuân thủ các qui định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

 c) Về kỹ năng

- Lập được kế hoạch tác nghiệp về sản xuất kinh doanh ở cấp tổ, đội cho các doanh nghiệp sản xuất.

- Tổ chức thực hiện quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Phối hợp xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật và thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

- Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở cấp tổ, đội của các doanh nghiệp sản xuất.

- Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

II. Cơ hội liên thông Cao Đẳng - Đại Học:

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng:

- Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Cao đẳng, Đại học) và để năng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác

 

III. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

 - 01 phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu phát hành của trường các bạn bấm vào đường link sau để tải về →Pxt.tcktbd.

 - 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT/THCS.

 (Lưu ý: Học sinh Tốt nghiệp năm 2020 có thể nộp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời)

 - 01 bản sao học bạ THPT/THCS.

 - 01 bản sao giấy khai sinh

 - 02 ảnh màu 3 * 4 

 

IV. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học: 

- Khai giảng liên tục trong năm.

 

V. Chương trình đào tạo: 

 Các bạn vui lòng bấm vào đường link để xem chi tiết chương trình đào tạo ngành quanlydoanhnghiep.