Hotline
0974.108.778

TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2020

( HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG )

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Kế Toán Doanh Nghiệp

2. Tài Chính - Ngân Hàng

     

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

 Thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

 

III. THỞI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

 Nhận hồ sơ từ ngày: 23/05/2020 đến ngày 31/12/2020;

 

IV. THỜI GIAN ÔN THI ĐẦU VÀO:

 Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 21/11/2020.

 

V. NGÀY THI:  Ngày 21/12/2020 - 22/12/2020;

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

     Văn phòng tuyển sinh Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

  Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

      Điện thoại: 0274.3636.800 - 0274 3762.332. Hotline: 0974.108.778